Ångkransbrottet museijärnväg

Ångkransbrottet museijärnväg

Ångkransbrottet museijärnväg. Foto: Burbus AB