Brödlösa stenbrott och smejda

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Brodlosa

Stenbrottet Brödlösa i Vånevik.

”Det är sällsamt nog ett vackert stenbrott: kärvt attraktiva granitväggar med intressanta utsprång, formade av dynamiten och krutet, och där nedanför ett stilla vatten.”

Så beskrev Hans Hergin det brott du nu ser framför dig. Brödlösa har höga brottkanter, minst fem meter räknat från vattenytan. Stenbrottet ligger i utkanten av den engelska parken och drevs av Stenzel & Co , som producerade gat- och kantsten.

Bergsprängarna uppskattade inte Brödlösa, det hörs på namnet. Berget är rikt på sprickor och slag och det var svårt för arbetarna att tjäna sitt dagliga bröd. På senare år, när brottet fyllts med vatten, kom en präst på ett annat sätt att försöka få en inkomst vid Brödlösa: han planterade in fisk. Men det blev inga pengar av det heller.

Smedjan vid Brödlösa.

Smedjan vid Brödlösa.

Smeder

Smederna var viktiga för stenhuggarna.

SMEDJAN
I Våneviks stenindustrilandskap fanns sju smedjor. Här vid Brödlösa låg en av dem. Smederna var viktiga för stenhuggarna. Smeden smidde ut skärpan och härdade eggen till lämplig hårdhet.

Stenhuggaren kunde få besöka smeden både en och två gånger per dag för att få hjälp med sina verktyg. Av de pengar som stenhuggaren drog in gick cirka tio procent till smeden.

Vill du veta mer om smedjorna och smedens arbetsverktyg?