Öppettider

2022

Museerna kommer att vara öppna vissa söndagar under perioden juni – augusti. Se Hård Klangs Facebooksida för information.

I Ångkransbrottet vid korsningen Ritsmejselvägen och Putshammarsvägen bröts och bearbetades stenen. Museilägenheten i Kasernen på Flatmejselvägen 2 visar hur en stenhuggarfamilj bodde på 1930-talet.

Utemuseet vid kajen på Näset är öppet året runt.

Välkommen!