Våra lokaler

Vill du hyra Matboden i Ångkransbrottet för privat bruk? Pris 200 kr plus 30 kr per deltagare. Detta pris gäller även vid guidning av bokade grupper. 
 
I matboden finns tillgång till filmduk och projektor mot extra avgift. Är du intresserad av att låna museilägenheten i Kasern går det också bra. 
Kontakta oss via mail hej@hardklang.se för mer information!”