Stenhuggarleden med digital guidning.

GUIDNING MED QR-KOD

I Våneviksområdet finns ett 30-tal större och mindre stenbrott. Det finns spår efter sju utskeppningskajer och rester efter krutkällare, smedjor, stenkranar och rallvägar. Stenhuggarleden sträcker sig från Näset i norr till Påskallavik i söder. Leden har 15 platser markerade med QR-kod. En vandring längs leden ger en spännande skildring av stenindustrins storhetsår.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare.


Upplev den fantastiska miljön på Näset.

NÄSET

På Näset ligger spåren från stenindustrin tätt. Stenhuggarleden passerar här, men på platsen finns även en guidning i form av skyltar, samt ett utemuseum med texter och bilder.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare.


Utemuseet är bemannat under sommaren.

Utemuseet är bemannat lördagar 12-15 sommartid.

ÅNGKRANSBROTTET

Vid Ångkransbrottet finns Våneviks stenhuggarmuseum med utställningshall, smedja, slipbod, stenhuggarskjul och matbod. Under sommartid är utemuseet bemannat av Hård Klang lördagar kl 12 – 15.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare. 


Kasernen

Kasernen i Vånevik.

MUSEILÄGENHETEN

Kasernen i Vånevik byggdes 1876 som flerbostadshus åt stenhuggarfamiljerna, och rymde ursprungligen tolv enrumslägenheter. I Kasernen finns idag en museilägenhet som visar hur stenhuggarfamiljerna bodde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Öppet: Lördagar 12-15 under sommartid.


Lusthuset byggdes 1887.

Lusthuset på höjden ovanför Stenvillan.

LUSTHUSET

Lusthuset ägs av Museiföreningen Hård Klang. Här kan du sitta och vila en stund, i skydd från väder och vind, på höjden ovanför Stenvillan. Lusthuset byggdes på 1870-talet av den tyska stenfirman Kessel & Röhl. Det hus som står här idag är det tredje i ordningen.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare.