Stenhuggarleden med digital guidning.

GUIDNING MED QR-KOD

I Våneviksområdet finns ett 30-tal större och mindre stenbrott. Det finns spår efter sju utskeppningskajer och rester efter krutkällare, smedjor, stenkranar och rallvägar. Stenhuggarleden sträcker sig från Näset i norr till Påskallavik i söder. Leden har 15 platser markerade med QR-kod. En vandring längs leden ger en spännande skildring av stenindustrins storhetsår.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare.


Upplev den fantastiska miljön på Näset.

NÄSET

På Näset ligger spåren från stenindustrin tätt. Stenhuggarleden passerar här, men på platsen finns även en guidning i form av skyltar, samt ett utemuseum med texter och bilder.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare.


Utemuseet är bemannat under sommaren.

ÅNGKRANSBROTTET

Vid Ångkransbrottet finns Våneviks stenhuggarmuseum med utställningshall, smedja, slipbod, stenhuggarskjul och matbod. Under juni – augusti är utemuseet bemannat av Hård Klang vissa söndagar, se Hård Klangs Facebooksida.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare. 


Kasernen

Kasernen i Vånevik.

MUSEILÄGENHETEN

Kasernen i Vånevik byggdes 1876 som flerbostadshus åt stenhuggarfamiljerna, och rymde ursprungligen tolv enrumslägenheter. I Kasernen finns idag en museilägenhet som visar hur stenhuggarfamiljerna bodde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Under juni – augusti är museilägenheten bemannad av Hård Klang vissa söndagar, se Hård Klangs Facebooksida.


Lusthuset byggdes 1887.

Lusthuset på höjden ovanför Stenvillan.

LUSTHUSET

Lusthuset ägs av Museiföreningen Hård Klang. Här kan du sitta och vila en stund, i skydd från väder och vind, på höjden ovanför Stenvillan. Lusthuset byggdes på 1870-talet av den tyska stenfirman Kessel & Röhl. Det hus som står här idag är det tredje i ordningen.

Öppet: Alltid tillgänglig för besökare.