Asphult

gb ENGLISH de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Välkommen till Stenhuggarleden i Vånevik! Här kan du vandra längs kajer som stensattes för mer än 100 år sedan. Högar av skrotsten kantar spåren av gamla rallvägar och solen speglar sig i vattenfyllda stenbrott.

VÅNEVIKSSTEN TILL VENEZUELA
Innan stenhuggarna kom till Vånevik var naturen i stort sett orörd. I slutet av 1800-talet blev Vånevik centrum för stenindustrin i Kalmar län, och miljön förändrades för evigt. Sten från området användes till allt från storslagna byggnader i Sverige till krigsmonument i Tyskland och parlamentsbygget i Venezuela.

UNIKA HALVÖN NÄSET
Du är nu vid Asphult, den norra porten in till området. Här ligger den unika halvön Näset, där huggen byggnadssten ligger kvar som om stenarbetarna bara rest sig en dag och lämnat platsen åt dess öde. Näset bär täta spår av stenhuggarepoken – börja promenera och snubbla över en svunnen tid.