Kasernen

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Kasernen

Kasernen i Vånevik.

Kasernen byggdes 1876 som flerbostadshus åt stenhuggarfamiljerna. Byggnaden murades upp i granit och väggarna är 90 centimeter tjocka. Ursprungligen fanns det tolv enrumslägenheter i byggnaden. Det var trångt och överbefolkat i de små och mörka lägenheterna. När det var högkonjunktur, och hög efterfrågan på arbetskraft, fick familjerna även upplåta plats till inneboende.

TUNGT HUSHÅLLSARBETE
Kvinnorna hade ett tungt arbete i hemmen. Det var sysslor att sköta från tidig morgon till sen kväll: elden skulle tändas, ved och vatten skulle bäras in och slasken ut. Att bo trångt och dela kök var vanligt för stenhuggarfamiljerna. Man fick turas om med matlagningen. Alla var fattiga och barnen fick tidigt börja hjälpa till i hushållet. De passade yngre syskon, hämtade ved i skogen och plockade bär.

Byk i stenbrott.

Byk i stenbrott.

Barnen hjälpte också till att tvätta. Vatten hämtades i brunnen och kokades. Tvätten gnuggades för hand på tvättbräde för att sedan bäras till ett vattenfyllt stenbrott för sköljning. På vintern kunde det ta veckor att få tvätten torr.

På 1930-talet byggdes Kasernen delvis om och fick en loftgång i trä. Idag finns en museilägenhet bevarad i byggnaden. Övriga lägenheter i Kasernen är privata bostäder.

Kasernen2

På andra sidan vägen från Kasernen ligger tre brott.

TRE SAMMANHÄNGANDE STENBROTT
Intill Kasernen finns Kasernbrottet. Det hänger ihop med Pumpebrottet och Bastebrottet med transportvägar och skrotstenshögar. Brotten öppnades av Kessel & Röhl för att leverera byggnadssten. Från Kasernbrottet gick sten till Kielkanalen under 1880- och 1890-talet.

Vill du veta mer om vardagen för Våneviks kvinnor och barn så finns det en fin bok med berättelser. Du hittar den under samlade skrifter.