Grytan

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Grytan_leden

Våneviks djupaste stenbrott, Grytan.

Här har du Våneviks djupaste brott. Grytans höga brottkanter är 14 meter. Stenen ska ha hissats upp med hjälp av tre kranar på olika avsatser. Mellan 1890 och 1898 drevs brottet av Kessel & Röhl som producerade byggnadssten.

GrytanRISKFYLLT ÄVEN EFTER BRYTNINGENS SLUT
Hans Hergin beskriver i texten ”Grönskande väg – Blommande stenbrott” ett olycksfall i Grytans djupa vatten:

“Blott en människa har drunknat i detta brott, fastän det ligger mellan stugorna och saknar skyddsräcke. Kvinnorna sköljer kläder över djupet. Den som stöp i och drunknade togs upp med dragg”.

I Våneviksområdet finns ett 30-tal större och mindre stenbrott. En del av de övergivna stenbrotten blev ganska omgående vattenfyllda. Än idag ligger många av brottkanterna oskyddade.