Sjöhagen

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Välkommen till Stenhuggarleden i Vånevik! Här kan du vandra längs kajer som stensattes för mer än 100 år sedan. Högar av skrotsten kantar spåren av gamla rallvägar och solen speglar sig i vattenfyllda stenbrott.

Innan stenhuggarna kom till Vånevik var naturen i stort sett orörd. I slutet av 1800-talet blev Vånevik centrum för stenindustrin i Kalmar län, och miljön förändrades för evigt. Sten från området användes till allt från storslagna byggnader i Sverige till krigsmonument i Tyskland och parlamentsbygget i Venezuela.

Du är nu vid Sjöhagen, som är den södra porten in i området. Norröver väntar stora och små stenbrott, en väl bevarad krutkällare och flera gamla utskeppningskajer.