Näset: Stora stenbrottet

En brottkant i Stora stenbrottet på Näset.

Näset: Stora stenbrottet. Foto: Burbus AB