Om några skickliga stenhuggare från Vånevik – berättat för Nils Gustafsson

Om några skickliga stenhuggare från Vånevik – berättat för Nils Gustafsson