Stenzel & Co

Firman Stenzel & Co övertog vid sekelskiftet merparten av Kessel & Röhls tillgångar. Karl Jäkel flyttade, tillsammans med sin familj, till Stenvillan i Vånevik. Sönerna Fritz och Hans drev firman fram till 1927 då de hamnade i en djup ekonomisk kris och gick i konkurs 1927.

 

När Fritz Jäkel kom tillbaka till Sverige efter kriget omnämndes det i lokalpressen.