Graniten

Varuprov%20Våneviksgranit%204_stor[1]

Den östsmåländska graniten bildades för cirka 1,8 miljarder år sedan. Av magmabergarterna är graniten den vanligaste. Den innehåller mineralen kvarts (kiseldioxid), fältspat och glimmer och har relativt stora mineralkorn på grund av att den svalnat långsamt nere i jordskorpan. Granit är jämte gnejs den viktigaste stenindustribergarten. Finkornig granit bildades närmare ytan och är mera lättkluven och passade bra som exempelvis gatsten.

LÄTTÅTKOMLIG LÄNGS SMÅLANDSKUSTEN
Graniten finns relativt lättåtkomlig längs Smålandskusten från Påskallavikstrakten upp till Hålviken i Misterhults socken.

I Vånevik bröts den i stort mellan 1870 och 1958.