Samlade skrifter

pil Kvinnokraft 
Om kvinnor och barn i stenhuggarsamhället Vånevik på 20- och 30-talet.

pil Om några skickliga stenhuggare från Vånevik – berättat för Nils Gustafsson 
Om lokala stenhuggare och berömda verk från trakten.

pil Grönskande väg – Blommande stenbrott 
En skildring av Vånevik av Hans Hergin.

pil Porträttbysterna från Näset
Mer om de svenska vetenskapsmännen som blev porträttbyster på Chalmers.

pil Minnesanteckningar Myrbäck 
Anteckningar nedskrivna i början av 1950-talet av stenhuggaren Karl Johan Hjalmar Myrbäck, Påskallavik, född 30 juni 1887, död den 3 juli 1968.

pil Smeden och smedjorna 
Hur mycket fick smeden i lön? Vilka verktyg användes? Det berättar Valter Andersson om i en intervju i samband med ”Berättarkvällar om Vånevik”.

pil Wånewiks stenhuggeri 1898 
En artikel ur Oscarshamns-Posten om stenindustrin i Vånevik – de första 25 åren.