Näset: Verkstaden

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Näset 2

Ett arbetslag på Näset.

För att stenbrotten skulle fungera behövdes olika yrkeskategorier: dagsverkare som sysslade med allt möjligt, körare som tog hand om transporten mellan stenbrott och huggningsplats, smeder, förmän och basar av olika rang, förvaltare, kassörer, disponenter och direktörer.

KONSTNÄRLIGARE STENHUGGARE
Sedan har vi förstås stenhuggaren. Det fanns flera olika specialinriktningar: råblock, gatsten, kantsten, byggnadssten och bildhuggare. Arbetet var tungt och arbetsdagarna långa. Det kunde ta veckor att hugga färdigt en sten. Stenhuggarna arbetade året runt, i alla väder.

Näset utsmyckning Chalmers 2

Porträttbysterna som pryder Chalmers i Göteborg är gjord av stenhuggarna i Vånevik.

AVANCERAT UPPDRAG
Bildhuggarna var de skickligaste stenhuggarna och på Näset låg bildhuggarverkstäder. På 1920-talet kom ett av de mer kvalificerade uppdragen hit. Så här skrev stenhuggaren Karl Johan Hjalmar Myrbäck i sina minnesanteckningar:

“Året efter (1926) högg vi nio stycken ‘gubbskallar’. De skulle till Göteborg, till Chalmers tekniska skola. Det var berömda kemister och fysiker som skulle förevigas i granit. Den jag högg var syrets upptäckare, apotekaren från Köping, Scheele”.

ALFRED NOBEL OCH ANDERS CELSIUS
Skulptören Johan Ek levererade skisser i gips på de åtta svenska vetenskapsmän som skulle bli porträttbyster i granit. De pryder än idag Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De avbildade männen är: Svante Arrhenius, Anders Ångström, Johan Carl Wilcke, Anders Celsius, Torbern Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Jöns Jacob Berzelius och Alfred Nobel.