Älvehultsbrottet

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Du står nu på den äldsta kajen i Vånevik, Älvehultskajen. Här tog stenindustrin sin början under 1870-talets första hälft. Den tyska firman Kessel & Röhl arrenderade marken av kapten Rudebeck på Älvehults gård. Gården har gett namn åt kajen och det stora stenbrottet, Älvehultsbrottet.

Vattnet var den naturliga transportvägen och därför började stenbrytningen här för att sedan fortsätta längre in efter behov. Merparten av stenen gick på export.

KESSEL & RÖHL
Kessel & Röhl var under 20 års tid det dominerande företaget i Oskarshamnstrakten. Företaget levererade bland annat granit till en mängd offentliga monument under perioden 1870 till 1890. Som mest hade företaget 400 man i stenbrotten i Vånevik. Företaget förlorade sin starka ställning i slutet av 1800-talet.

Älvehultsbrottet år 1875

Älvehultsbrottet år 1875

DET STORA BROTTET
Älvehultsbrottet har över åtta meter höga brottkanter. En rallväg löper från brottet till den stensatta kajen. Stenarbetarna deponerade stora mängder skrotsten längs vägen. Inom kajområdet har man hittat spår efter flera byggnader. Där fanns under den aktiva tiden kontor, smedja och förråd.

Blev du nyfiken på stenindustrins start i Vånevik? Här kan du läsa en artikel i Oscarshamns-Posten om de första 25 åren.