Marseholm

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Marsehoms stenkran

Marseholm stenkran.

Det här var den största utskeppningshamnen för tyska Stenzel & Co från slutet av 1800-talet. Hit mynnade rallvägar från flera större stenbrott, som Gamlehult, Svenssons berg och Brödlösa. Det har funnits två stenindustrier under olika tidsperioder i Marseholm.

ETT STULET PATENT
Stenzel & Co tillverkade gatsten från början av 1900-talet till slutet av 1910-talet.

Firman byggde så kallade bräckmaskiner för maskinell framställning av smågatsten. Om du följer stigen något söderut passerar du tydliga spår av bräckmaskinerna.

Lämning efter bräckmaskiner.

Lämning efter bräckmaskiner.

I maskinerna lades skivor av granit över en huggtand. En hejare slog på skivan uppifrån så att stenen sprack i önskad riktning. Det kom dock fram att bolaget hade stulit patentet för konstruktionen. Den fick därför inte längre användas och firman fick 70 000 kronor i böter. När maskinerna byggdes om blev det mer skrotsten än säljbar gatsten, och fabriken lades ned i slutet av 1910-talet.

KONKURS
Stenzel & Co gick i konkurs 1927 och direktören, Fritz Jähkel, fick själv bli stenhuggare. Tillgångarna övertogs av Förenade Granit AB i Göteborg. På 1940-talet byggde Förenade Granit en fabrik med stensåg och stenslip i Marseholm. Här tillverkades främst gravmonument och fasadplattor, bland annat till parlamentsbyggnaden i Venezuela. Fabriken lades ner 1954. Marseholms hamnområde används idag av Våneviks båtklubb.

I Hans Hergins roman ”Hård klang” finns ett stycke som tros vara inspirerat av bygget av Marsholmskajen.