Stenvillan och lusthuset

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Stenvillan i Vånevik

Stenvillan – ett unikt minne av en lokal yrkesskicklighet.

Framför dig har du ett unikt monument som visar på den yrkesskicklighet som fanns hos ortens stenhuggare. Stenvillan uppfördes 1877 som kombinerad bostad och kontor. Det var Kessel & Röhl som lät bygga villan åt sig själva och till disponenten Schylander. Villan visar hur den tidiga industrialismens företagsledare manifesterade sin makt och rikedom.

BEVARAD EXTERIÖR
Villan uppfördes av granit från orten och ytterväggarna består av stenblock. Dessa är oregelbundet huggna på ett sätt som är ovanligt för svenska förhållanden och för den här tiden. Utvändigt har Stenvillans utseende bevarats. Invändigt har det gjorts stora förändringar, men rumsindelningen är i huvudsak intakt. En del fasta inredningsdetaljer, som kakelugnar, finns dock kvar.

En av husets ägare, kapten Raoul Thörnblad, anlade en stor frukt- och bärodling vid huset. I omgivningen kan du se lämningar efter spaljéer, damm och pumphus. Stenvillan förklarades som byggnadsminne 1985. Intill Stenvillan ligger ett mindre hus i samma stil, den byggnaden användes som kuskbostad.

Stenvillan används än idag som privat bostad.

LUSTHUSET
Härifrån kan du gå upp till lusthuset. Följ stigen, på vägen upp ser du inristade namn och årtal i berget.

Lusthuset byggdes 1887.

Lusthuset byggdes 1887.

Lusthuset anlades 1887 på höjden som fått namnet Adolfs Höhe. 1946 utbröt diskussioner i lokalpressen kring namnets härkomst. En reporter påstod i en artikel att namnet var en hyllning till Adolf Hitler. Detta förnekades bestämt i en insändare några veckor senare. Det var Adolf Kessel som låtit hugga sitt namn på klippan, till minne av sig själv.

Det lusthus som finns idag är det tredje i ordningen.