Om Hård Klang

Museiföreningen Hård Klang bildades 1988. Namnet Hård Klang är lånat av författaren Hans Hergins roman med samma titel. Hans Hergin föddes i Vånevik och började arbeta som stenhuggare vid 14 års ålder. Han blev senare skribent och författare. Romanen Hård Klang bygger till stor del på hans erfarenheter från stenhuggarmiljön i Vånevik.

Museiföreningen har som syfte att fördjupa kunskapen om stenindustriepoken i Vånevik och på Näset. Sedan föreningen bildades har det pågått ett omfattande dokumentationsarbete med insamling av faktamaterial, som fotografier, filmer, intervjuer och olika skriftliga källor.

Delar av materialet utgör grunden för utställningarna vid Stenhuggarmuseet vid Ångkransbrottet och vid utemuseet på Näset. Det senaste tillskottet är guidningen med QR-kod längs med Stenhuggarleden.