Skapa i sten

Det händer mycket runt Hård Klang nu! Med sitt unika kulturarv är området Vånevik-Påskallavik en av Kalmar läns mest spännande platser, klassad som riksintresse för kulturmiljövård.

NATIONELL NOD I VÅNEVIK
Föreningen har nu beviljats regionala medel för att utveckla en nationell nod inom stenhuggeri i Vånevik! Pengarna ska användas till en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att utveckla konstområdet skulptur med fokus på stenhuggeri. En satsning för framtiden med förankring i platsens historia, med de många skickliga bildhuggare som har verkat här.

Bakom satsningen står Region Kalmar Län, Kalmar konstmuseum, Kalmar Länsmuseum genom projektet Unika Historiska Kalmar Län och Oskarshamns kommun.

Här kan du läsa mer: Skapa i sten.pdf