Södra kajen

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Det här är en av områdets sju kajer för utlastning av sten. Vid kajen och längs vägen in mot viken låg Kessel & Röhls arbetsplats med smedja och verkstäder. Här höggs stenen till Tjolöholms slott i Halland. Arbetet sysselsatte cirka 400 man vid sekelskiftet.

Tjolöholms slott

Tjolöholms slott.

TYSKA ÄGARE
Flera av de större stenfirmorna hade tyska ägare. Verksamheten i Vånevik tog fart under början av 1870-talet, och ökade stadigt fram till krisåret 1903. Därefter var det mer svajigt. Nästa kris kom 1907 och under första världskriget upphörde brytningen i stort sett. Efter krigsslutet kom en tid av återuppbyggnad, och stenindustrin fick ny skjuts. Detta fick ett snabbt slut under den ekonomiska världskrisen 1930. Svängningarna var med andra ord stora, och stenhuggarfamiljerna kastades mellan svåra och bättre tider.

 

Hitlersten i Kristineberg

Hitlersten som utsmyckning i Oskarshamn.

HITLERSTENEN
Under andra världskriget kom stora beställningar av byggnadssten och sten till monument. Adolf Hitler planerade att ersätta Berlin med en världshuvudstad, kallad Germania. Vånevikssten ingick i den stora beställningen från 1941, som omfattade årliga leveranser av småländsk granit under tio år. Från 1943 kunde stenen inte längre skeppas till Tyskland utan måste lagras i Sverige. Men bara några dagar före det tyska sammanbrottet i april 1945 skickades den sista betalningen från Berlin. Efter det kunde svenska leverantörer göra en andra förtjänst på stenen. Oskarshamns kommun har ett parti Hitlersten kvar som bland annat används för utsmyckning av rondeller.

 

Se ett klipp om Hitlers planer på världshuvudstaden Germania