Näset: Stora stenbrottet

gb ENGLISH  de DEUTSCH

Lyssna eller läs!

Stora stenbrottet på Näset.

Stora stenbrottet på Näset.

På Näset, 3 kilometer norr om Vånevik, finns mindre, mellanstora och stora brott. Stenhuggarna kom till Näset på 1890-talet från Vånevik där brytningen pågått i ett tjugotal år. Som mest arbetade 200 man med stenhuggeri på Näset.

CARL SCHYLANDERS GRANITAKTIEBOLAG
Den större brytningen startades av Carl Schylanders Granitaktiebolag. Schylander började som disponent i ett tyskt stenföretag innan han själv blev ägare till flera stenhuggerier. Schylanders firma övertogs 1917 av AB Förenade Granitindustrier som fortsatte driften på Näset till 1926.

Här bröt man östsmåländsk granit. Produktionen omfattade byggnadssten, gat- och kantsten. I omgivningen ser du lämningar efter verkstadslängor och kajplatser. Det stora stenbrottet var ett bra och mycket tätt berg som räckte länge. Brunnen som försåg ångmaskinen med vatten finns fortfarande kvar i mitten av brottet. Ångan användes till att driva stenkranen.

TÄTT MED VARGAR
Håll utkik efter vargar när du går längs stigarna. Nej, inte rovdjuret! Vargar är namnet på misslyckade stenar: felhuggna, för stora eller oanvändbara. Om stenhuggaren misslyckades fick han inget betalt för det nedlagda arbetet.

Stockholms konserthus.

Stockholms konserthus.

KONSERTHUSET I STOCKHOLM
Vid ett av de mellersta brotten högg arbetarna sten till konserthuset i Stockholm mellan 1923 och 1924. Beställningen omfattade pelare, frisreliefer, kapitäl, taklister, trappor och annan byggnadssten till en kostnad av 89 836, 50 kronor.